Array
(
)
网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充_爆款_Annhui导购分享平台
  
  


  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  stdClass Object
(
  [goods_search_response] => stdClass Object
    (
      [goods_list] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [category_name] => 充值
              [coupon_remain_quantity] => 46000
              [promotion_rate] => 72
              [service_tags] => Array
                (
                  [0] => 13
                )

              [mall_id] => 942044120
              [mall_name] => 云时数娱专营店
              [mall_coupon_end_time] => 0
              [lgst_txt] => 高
              [goods_name] => 网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充
              [has_material] => 
              [goods_id] => 270823821698
              [brand_name] => 网易云音乐
              [predict_promotion_rate] => 90
              [goods_desc] => 网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充
              [opt_name] => 充值
              [share_rate] => 0
              [opt_ids] => Array
                (
                  [0] => 10144
                  [1] => 23168
                  [2] => 24288
                  [3] => 10146
                  [4] => 23170
                  [5] => 1837
                  [6] => 590
                  [7] => 1839
                  [8] => 23154
                  [9] => 24309
                  [10] => 24310
                  [11] => 24311
                  [12] => 10141
                  [13] => 10142
                )

              [goods_image_url] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2021-08-18/679c1c3f-96af-4e94-b725-595244002b85.jpeg.a.jpeg
              [has_mall_coupon] => 
              [unified_tags] => Array
                (
                  [0] => 1元福利券
                  [1] => 48小时发货
                  [2] => 商家让利
                )

              [coupon_start_time] => 1656604800
              [min_group_price] => 7000
              [coupon_discount] => 100
              [coupon_end_time] => 1657468799
              [zs_duo_id] => 0
              [mall_coupon_remain_quantity] => 0
              [plan_type] => 4
              [extra_coupon_amount] => 100
              [cat_ids] => Array
                (
                  [0] => 8730
                  [1] => 8818
                  [2] => 9122
                )

              [coupon_min_order_amount] => 100
              [category_id] => 10141
              [mall_coupon_discount_pct] => 0
              [subsidy_amount] => 0
              [coupon_total_quantity] => 50000
              [mall_coupon_min_order_amount] => 0
              [merchant_type] => 5
              [sales_tip] => 3.2万
              [only_scene_auth] => 1
              [desc_txt] => 高
              [mall_coupon_id] => 0
              [goods_thumbnail_url] => https://img.pddpic.com/gaudit-image/2021-09-09/ba712ce13749f549ca8da981b52c624c.jpeg
              [opt_id] => 10141
              [search_id] => 22ec9b16-151f-45d3-90d9-a3626be53497
              [activity_tags] => Array
                (
                  [0] => 10792
                  [1] => 12123
                  [2] => 10943
                  [3] => 11025
                  [4] => 10851
                  [5] => 12154
                  [6] => 11030
                  [7] => 12282
                  [8] => 12211
                  [9] => 11641
                )

              [has_coupon] => 1
              [min_normal_price] => 7100
              [mall_coupon_start_time] => 0
              [serv_txt] => 高
              [mall_coupon_total_quantity] => 0
              [mall_coupon_max_discount_amount] => 0
              [mall_cps] => 1
              [goods_sign] => E9z2nWQVbxZZUpjxwfjaqGtlEmOx94LHcQ_JWy51ZDK3
            )

        )

      [list_id] => dae3178a-84b9-4079-a377-459d50660de6
      [total_count] => 1
      [request_id] => 16567517527704686
      [search_id] => 22ec9b16-151f-45d3-90d9-a3626be53497
    )

)
stdClass Object
(
  [category_name] => 充值
  [coupon_remain_quantity] => 46000
  [promotion_rate] => 72
  [service_tags] => Array
    (
      [0] => 13
    )

  [mall_id] => 942044120
  [mall_name] => 云时数娱专营店
  [mall_coupon_end_time] => 0
  [lgst_txt] => 高
  [goods_name] => 网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充
  [goods_gallery_urls] => Array
    (
      [0] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2021-08-18/679c1c3f-96af-4e94-b725-595244002b85.jpeg.a.jpeg
    )

  [goods_id] => 270823821698
  [brand_name] => 网易云音乐
  [predict_promotion_rate] => 90
  [goods_desc] => 网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充
  [opt_name] => 充值
  [share_rate] => 0
  [opt_ids] => Array
    (
      [0] => 10144
      [1] => 23168
      [2] => 24288
      [3] => 10146
      [4] => 23170
      [5] => 1837
      [6] => 590
      [7] => 1839
      [8] => 23154
      [9] => 24309
      [10] => 24310
      [11] => 24311
      [12] => 10141
      [13] => 10142
    )

  [goods_image_url] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2021-08-18/679c1c3f-96af-4e94-b725-595244002b85.jpeg.a.jpeg
  [mall_img_url] => http://t16img.yangkeduo.com/pdd_ims/img_check/v2/2DB1E4FFFFFF0620200112174741261/97dea74e7ac2481c86d74ea35be5a803.png
  [has_mall_coupon] => 
  [unified_tags] => Array
    (
      [0] => 1元福利券
      [1] => 48小时发货
      [2] => 商家让利
    )

  [video_urls] => Array
    (
    )

  [coupon_start_time] => 1656604800
  [min_group_price] => 7000
  [coupon_discount] => 100
  [coupon_end_time] => 1657468799
  [zs_duo_id] => 0
  [mall_coupon_remain_quantity] => 0
  [plan_type] => 4
  [extra_coupon_amount] => 100
  [material_list] => Array
    (
    )

  [cat_ids] => Array
    (
      [0] => 8730
      [1] => 8818
      [2] => 9122
    )

  [coupon_min_order_amount] => 100
  [category_id] => 10141
  [mall_coupon_discount_pct] => 0
  [subsidy_amount] => 0
  [coupon_total_quantity] => 50000
  [mall_coupon_min_order_amount] => 0
  [merchant_type] => 5
  [sales_tip] => 3.2万
  [only_scene_auth] => 1
  [desc_txt] => 高
  [goods_thumbnail_url] => https://img.pddpic.com/gaudit-image/2021-09-09/ba712ce13749f549ca8da981b52c624c.jpeg
  [opt_id] => 10141
  [activity_tags] => Array
    (
      [0] => 10792
      [1] => 12123
      [2] => 10943
      [3] => 11025
      [4] => 10851
      [5] => 12154
      [6] => 11030
      [7] => 12282
      [8] => 12211
      [9] => 11641
    )

  [has_coupon] => 1
  [min_normal_price] => 7100
  [mall_coupon_start_time] => 0
  [serv_txt] => 高
  [mall_coupon_total_quantity] => 0
  [mall_coupon_max_discount_amount] => 0
  [mall_cps] => 1
  [goods_sign] => E9z2nWQVbxZZUpjxwfjaqGtlEmOx94LHcQ_JWy51ZDK3
)
  
  

网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充

券后69元包邮
发布者:wpadmin 拼多多 更新时间: 2个月前 (05-13)
1 元
                    
                    领券购买
                    

                    
                    
微信扫码购买
网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充
推荐理由
网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充

网易云音乐vip黑胶会员12个月年卡买赠付费音乐包权益 官方直充

Annhui导购分享平台

是一家中立的,致力于帮助广大网友在网购时能买到性价比更高商品的分享平台,每天为网友们提供丰富、准确、新鲜的网上商品、特价资讯等信息。本站信息大部分来自于网友爆料,如果您发现了优质的商品或好的价格,不妨爆料给我们吧(谢绝任何商业爆料)!

评论(0)
发表优秀评论还可获得奖励哦~~
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册